Dbamy o Twoje dane osobowe. Gromadzimy tylko te dane, które są potrzebne dla oferowania Ci wyrobów luksusowych najwyższej jakości. Szczegóły znajdziesz poniżej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest LOYLY’S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 23/2, 02-366 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym KRS pod nr KRS: 0000925319. NIP: 7011054084, REGON: 52013137200000, kapitał zakładowy 5.000 PLN, zwana dalej „Administratorem”.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • prowadzenia Konta Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • realizacji Twoich zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • przesyłania Ci powiadomień o niezrealizowanych zakupach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym prowadzenia naszych mediów społecznościowych i Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • promowania własnej marki oraz budowania i utrzymania społeczności z nią związanej w mediach społecznościowych Administratora na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane przetwarzamy do dopóki są nam potrzebne do dostarczania naszych produktów lub usług, wypełniania zobowiązań prawnych lub ochrony interesów naszych lub innych osób, tj. w szczególności, do momentu zrealizowania zamówienia, dokonania rozliczenia lub świadczenia usług.

Przed upływem okresu przez który przetwarzalibyśmy Twoje dane, przestaniemy je przetwarzać, jeżeli cofniesz wyrażoną zgodę lub złożysz skuteczny sprzeciw, jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania Twoich danych zostanie przedłużony, gdy jest to niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz gdy jest to wymagane przez przepisy prawa.

Po upływie wskazanych powyżej okresów usuwamy Twoje dane.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI WOBEC PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo do:

 • żądania sprostowania lub usunięcia Twoich danych, jak również do żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 • żądania dostępu do Twoich danych;
 • żądania przeniesienia Twoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

KOMU POWIERZAMY PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH?

Jak każdy nowoczesny sklep korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w celu realizacji niektórych usług.  

W szczególności korzystamy z platformy Shopify w celu prowadzenia sklepu internetowego powierzając Twoje dane osobowe irlandzkiej spółce Shopify International Ltd.

W celu przetwarzania płatności korzystamy z platformy PayPal obsługiwanego przez spółkę PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz Blue Media S.A.

W celu promocji naszych usług wykorzystujemy aplikacje Facebook Pixel dostarczanej przez spółkę Meta Platforms Ireland Limited oraz Google Ads udostępnianej przez Google, Inc. Ta ostatnia udostępnia nam również usługę Google Analytics, służącą do analizy oglądalności strony internetowej.

W celu realizacji dostawy i zwrotu zamówień korzystamy z firm kurierskich mających siedzibę na terenie Polski.

Wasze dane powierzamy również naszym doradcom, przede wszystkim księgowym w

CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES NA STRONIE LOYLYS.PL?

Sklep internetowy Administratora wykorzystuje pliki cookies czyli pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na Twoim urządzeniu. Gromadzimy informacje o wyrobach, które przeglądasz lub dodajesz do koszyka, stronach, które odwiedzasz lub złożonych zamówieniach. Nie gromadzimy przy tym Twoich danych identyfikacyjnych, tj. imienia i nazwiska.

Powyższe dane wykorzystujemy m.in. do statystycznej analizy ruchu w sklepie internetowym i dopasowania strony internetowej do Twoich indywidualnych preferencji. Co więcej, promujemy nasze wyroby i usługi przy pomocy aplikacji Facebook Pixel oraz Google Ads. Korzystamy również z usługi Google Analytics, służącej do analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.

Wyrażenie zgody na korzystanie przez na z plików cookies lub cofnięcie tej zgody możliwe jest przez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.:

JAK MOŻESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM?

We wszystkich kwestiach związanych z Twoimi danymi osobowymi, które przetwarzamy możesz się z nami skontaktować. Nasze dane kontaktowe to:

 • Telefon: +48 881 772 223
 • E-mail: sklep@loylys.pl
 • Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 23/2, 02-366 Warszawa