Niniejsza polityka zwrotów jest zgodna z Regulaminem LOYLY'S.

  1. Możesz odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówionych produktów. Pamiętaj jednak, że nie podlegają zwrotowi te produkty, które stworzyliśmy według Twojej specyfikacji, wzoru lub projektu lub w których wprowadzaliśmy modyfikacje na Twoje specjalne zamówienie.
  2. Jeżeli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, poinformuj o tym LOYLY’S w wyżej wskazanym terminie wysyłając takie powiadomienie na adres e-mail sklep@loylys.pl lub w formie papierowej na adres LOYLY’S. Możesz skorzystać z wzoru dostępnego tutaj.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży otrzymasz zwrot ceny produktu. Jeżeli jesteś konsumentem i odstępujesz od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostawy produktu, będzie Ci przysługiwać również zwrot ewentualnych kosztów dostawy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży jesteś zobowiązany do niezwłocznego (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez LOYLY’S) zwrotu produktów nabytych w ramach umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
  5. LOYLY’S dokona zwrotu zapłaconej przez Ciebie ceny (w tym kosztów dostarczenia produktów oraz ich zwrotu) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktów nabytych przez Ciebie w ramach umowy sprzedaży.
  6. LOYLY’S zwróci Ci zapłaconą cenę (oraz koszt dostawy produktów oraz ich zwrotu - w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni) korzystając z w takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś/aś, chyba że wyrazisz zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie będzie wiązać się z poniesieniem innych dodatkowych kosztów.
  7. Jeżeli złożysz oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim LOYLY’S przyjmie zamówienie do realizacji, oferta złożona przez Ciebie przestaje wiązać.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, który zakupiłeś w ramach tejże umowy sprzedaży, w wyniku korzystania z produktu, które wykracza poza sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności. Zwracany produkt nie może być uszkodzony.